top of page
Multi-cultural people joing hands to make a heart.jpeg

CỦA CHÚNG TÔI DỊCH VỤ

Những người ủng hộ bạo lực gia đình được đào tạo của chúng tôi có sẵn:

24 giờ một ngày/ 7 ngày một tuần/ 365 ngày một năm,

gọi cho Đường dây nóng của chúng tôi tại: 1-888-291-6228

Một danh sách các dịch vụ của chúng tôi có thể được tìm thấy dưới đây.

Nếu bạn đang tìm kiếm hỗ trợ tài chính nhà ở xin vui lòng gửi email:

 info@alternative-house.org

Khu dân cư lập trình

Hand holding house with heart.png
 • Nơi trú ẩn khẩn cấp

 • Cuộc sống chuyển tiếp

 • Nhà ở giá cả phải chăng vĩnh viễn

 • Hỗ trợ cho thuê*

*Hỗ trợ tiền thuê nhà dành cho những người sống sót sau bạo lực gia đình theo từng đợt từ 1-12 tháng.

Dịch vụ dựa vào cộng đồng

4 Hands Interlocked Icon.png
 • Đường dây nóng 24 giờ

 • Lập kế hoạch an toàn

 • Vận động pháp lý

 • Tòa án đệm

 • Các nhóm hỗ trợ

 • Tư vấn bạo lực gia đình

 • hỗ trợ tái định cư

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin:

 info@alternative-house.org

Trung tâm thăm viếng trẻ em có giám sát

Adult and child with balloon icon.png
 • Lượt truy cập được giám sát

 • Lượt truy cập bán giám sát

 • Sàn giao dịch được giám sát

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin:

 visitation@alternative-house.org

Tiếp cận Cộng đồng & Giáo dục

2 Adults icon.png
 • Hội thảo và đào tạo

 • Phát biểu cam kết

 • Chương trình giảng dạy dựa trên trường học

Vui lòng liên lạc để biết thêm thông tin:

 info@alternative-house.org

bottom of page