top of page
All Hands In

THAM GIA

Giúp Thực hiện Thay đổi!

Back of a group of volunteers

TÌNH NGUYỆN VIÊN/
THỰC TẬP

Chúng tôi luôn chấp nhận các đơn đăng ký tình nguyện và nếu có thể, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp các tình nguyện viên khi chúng tôi thấy phù hợp. 

Alternative House thỉnh thoảng có cơ hội thực tập. Có một quy trình sàng lọc và đăng ký rộng rãi và nếu được chấp nhận, bạn sẽ phải tham gia khóa đào tạo về bạo lực gia đình của cơ quan, tổng thời gian là 30 giờ.

Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký làm tình nguyện viên hoặc thực tập sinh, Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

 info@alernative-house.org

THEO MÙA
GIÚP ĐỠ

Bạn có phải là một công ty, tổ chức dựa trên đức tin, cộng đồng hoặc nhóm dân sự hoặc nhóm trường học địa phương muốn thực hiện một dự án một lần hoặc giúp đỡ trong mùa lễ bận rộn của chúng tôi không?

Nếu vậy, xin vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi chắc chắn sẽ liên lạc với bạn!

Hãy giúp chúng tôi tạo sự khác biệt

02:30 PM

Cảm ơn!

Image by Brett Jordan
Donate
bottom of page