top of page
Multi colored hands forming a heart.jpeg

NHÀ THAY THẾ

Trao quyền cho tất cả những người sống sót để tự túc

Healing Steps 5k/10k 

Race/Walk

image001.png

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Tình nguyện, tham gia hoặc quyên góp

Xem những gì đang xảy ra

CỦA CHÚNG TÔINHIỆM VỤ

Nhiệm vụ của Alternative House là tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra một xã hội trong đó bạo lực và áp bức sẽ không còn tồn tại. Như một phương tiện để đạt được mục đích này, chúng tôi cung cấp khả năng tiếp cận nơi trú ẩn, hỗ trợ, chương trình dành cho trẻ em, luật pháp, nhà ở và vận động cộng đồng cho tất cả nạn nhân của bạo lực gia đình (và con cái của họ) đang tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng tôi. 

Chúng tôi cam kết trao quyền cho tất cả những người sống sót để tự cung tự cấp. Chúng tôi không phân biệt đối xử với bất kỳ chủng tộc, tầng lớp, văn hóa, nhóm tuổi hay khuynh hướng tình dục nào. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp giáo dục cộng đồng và hỗ trợ để cải cách thái độ xã hội cho phép bạo lực và áp bức đối với bất kỳ ai.

People with arms around each other.jpeg

TRUY CẬP HỖ TRỢ

Alternative House có nhân viên túc trực 24/7, 365, qua đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi tại1-888-291-6228 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: tháp tùng tòa án, nơi trú ẩn khẩn cấp, dịch vụ tái định cư, tìm kiếm nhà ở và hỗ trợ tài chính. Chúng tôi có thể liên lạc qua điện thoại và email.

Xin lưu ý email của chúng tôi làkhông được giám sát 24/7.

258111002_4464509456965664_7160640357867902412_n Maria Crooker-Capone.jpg

VỀ CHÚNG TA

Alternative House đã cung cấp các dịch vụ bạo lực gia đình toàn diện ở khu vực Greater Lowell trong hơn bốn mươi năm. Được thành lập vào năm 1978, Alternative House đã phục vụ hàng ngàn nạn nhân của bạo lực gia đình. Cơ quan này không chỉ cung cấp dịch vụ nơi trú ẩn khẩn cấp và đường dây nóng khủng hoảng 24 giờ mà còn cung cấp quyền tiếp cận nhà ở an toàn tạm thời, nhà ở chuyển tiếp/vĩnh viễn, vận động pháp lý, dịch vụ thăm viếng có giám sát, vận động cộng đồng/nhà ở, các nhóm hỗ trợ, chương trình thanh niên và thiếu niên, cũng như truy cập hàng ngày để quản lý trường hợp, lập kế hoạch an toàn và hỗ trợ xung quanh việc thiết lập mục tiêu, trao quyền tài chính và sắp xếp công việc/giáo dục.

Direction arrows for help.jpeg
THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI

Hãy hành động và là một phần của sự thay đổi 

Action changes things.jpeg
Let's Connect
bottom of page