top of page
Image by Roman Kraft

VỀ CHÚNG TÔI

Alternative House đã cung cấp các dịch vụ bạo lực gia đình toàn diện ở khu vực Greater Lowell trong hơn bốn mươi năm. Được thành lập vào năm 1978, Alternative House đã phục vụ hàng ngàn nạn nhân của bạo lực gia đình. Cơ quan này không chỉ cung cấp dịch vụ nơi trú ẩn khẩn cấp và đường dây nóng khủng hoảng 24 giờ mà còn cung cấp quyền tiếp cận nhà ở an toàn tạm thời, nhà ở chuyển tiếp/vĩnh viễn, vận động pháp lý, dịch vụ thăm viếng có giám sát, vận động cộng đồng/nhà ở, các nhóm hỗ trợ, chương trình thanh niên và thiếu niên, cũng như truy cập hàng ngày để quản lý trường hợp, lập kế hoạch an toàn và hỗ trợ xung quanh việc thiết lập mục tiêu, trao quyền tài chính và sắp xếp công việc/giáo dục.

Alternative House là một trong ba cơ quan sáng lập của Mạng lưới Vận động và Đánh giá Greater Lowell (GLEAN), là một nhóm đánh giá rủi ro cao/phản ứng nhanh cũng như là người sáng lập Lực lượng Đặc nhiệm Chống Bạo hành Gia đình của Giám đốc Thành phố Lowell.

Cơ quan này, chính thức được thành lập vào năm 1978, được thành lập bởi một nhóm phụ nữ tham gia “Phong trào phụ nữ bị hành hạ” của những năm 70 - một phong trào nhằm nâng cao nhận thức và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ. Nhóm phụ nữ này đã mở đường cho cơ quan, 44 năm sau, cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn nạn nhân của bạo lực gia đình.

HÌNH CHỤP PHÒNG TRƯNG BÀY

bottom of page