top of page
Multi-cultural people joing hands to make a heart.jpeg

NOU SÈVIS

Defansè vyolans domestik ki fòme nou yo disponib:

24 èdtan pa jou / 7 jou pa semèn / 365 jou pa ane,

rele liy dirèk nou an nan: 1-888-291-6228

Ou ka jwenn yon lis sèvis nou yo anba a.

Si w ap chèche asistans finansye pou lojman, tanpri imèl:

 info@alternative-house.org

Rezidans lan Pwogramasyon

Hand holding house with heart.png
 • Abri Ijans

 • Viv Tranzisyon

 • Lojman Abòdab Pèmanan

 • Asistans pou lokasyon*

*Asistans pou lokasyon disponib pou sivivan vyolans domestik nan ogmantasyon 1-12 mwa.

Sèvis ki baze nan kominote a

4 Hands Interlocked Icon.png
 • Liy dirèk 24 èdtan

 • Planifikasyon sekirite

 • Defans legal

 • Akonpayman Tribinal

 • Gwoup Sipò yo

 • Konsèy Vyolans Domestik

 • Sipò pou demenajman

Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte:

 info@alternative-house.org

Sant Vizit pou Timoun Sipèvize

Adult and child with balloon icon.png
 • Vizit sipèvize

 • Vizit semi-sipèvize

 • Echanj kontwole

Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte:

 visitation@alternative-house.org

Sensibilisation nan kominote a & Edikasyon

2 Adults icon.png
 • Atelye ak Fòmasyon

 • Angajman Pale

 • Kourikoulòm ki baze nan lekòl la

Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte:

 info@alternative-house.org

bottom of page