top of page
Image by Roman Kraft

SOU NOU

Alternative House te bay sèvis vyolans domestik konplè nan zòn Greater Lowell pou plis pase karant ane. Te fonde an 1978, Alternative House te sèvi plizyè milye sivivan vyolans domestik. Ajans la bay non sèlman ebèjman ijans ak sèvis liy dirèk kriz 24 sou 24, men aksè a lojman tanporè an sekirite, lojman tranzisyon/pèmanan, defans legal, sèvis vizit sipèvize, defans kominote/lojman, gwoup sipò, pwogram jèn, ak adolesan. aksè chak jou nan jesyon ka, planifikasyon sekirite, ak sipò alantou fikse objektif, otonòm finansye, ak plasman travay/edikasyon.

Alternative House se youn nan twa ajans fondatè Greater Lowell Evaluation and Advocacy Network (GLEAN) ki se yon ekip evalyasyon/repons rapid ki gen gwo risk ansanm ak fondatè Gwoup Travay Manadjè Vil Lowell kont Vyolans Domestik.

Ajans la, fòmèlman enkòpore an 1978, te fonde pa yon gwoup fanm ki te patisipe nan "Battered Women's Movement" nan ane 70 yo - yon mouvman pou pote konsyantizasyon, ak yon fen, nan vyolans sou fanm. Gwoup fanm sa a te prepare wout pou ajans lan, 44 ane apre, bay plizyè milye sivivan vyolans domestik sèvis yo.

FOTO GALERI

bottom of page