top of page
Woman Looking Out the Window

LOCATION & ASISTANS DEMENAJMAN

Alternative House ka sipòte sivivan vyolans domestik nan vwayaj lojman yo. Gade pi ba a pou plis enfòmasyon. 

TIP ASISTANS

Graphic Shapes

Yon fwa

Nou gen lajan ki ka sipòte yon bòdwo sèvis piblik ki te vin pase, peman lokasyon/ipotèk, reparasyon machin, oswa bòdwo gadri.

Asistans pou lokasyon kout tèm

Finansman sa a ka ede yon sivivan ak peman lwaye nan yon apatman ki pa sibvansyone pou jiska sis (6) mwa. Kliyan yo dwe dakò pou 1 fwa pa mwa reyinyon jesyon ka ak yon avoka.

Asistans pou lokasyon alontèm

Finansman sa a ka ede yon sivivan ak peman lwaye nan yon apatman ki pa sibvansyone pou jiska douz (12) mwa. Kliyan yo dwe dakò pou 1 fwa pa mwa reyinyon jesyon ka ak yon avoka.

Business Graphs
Lòt

Si ou bezwen asistans pou peye pou yon bagay, tanpri kontakte nou epi nou ka fè pi byen nou pou ede ou oswa bay yon referans.

Pou plis enfòmasyon sou sèvis sa yo:

Imèl nou nan:info@alternative-house.org oswa rele nou nan: 978-937-5777

bottom of page