top of page
All Hands In

PATISIPE

Ede Fè Yon Chanjman!

Back of a group of volunteers

VOLONTÈ/
entèn

N ap toujou aksepte aplikasyon pou volontè epi si nou genyen disponiblite a, n ap fè tout sa nou kapab pou mete volontè jan nou wè sa ki apwopriye a. 

Alternative House de tan zan tan gen opòtinite estaj. Gen yon aplikasyon vaste ak pwosesis tès depistaj epi, si yo aksepte w, w ap oblije ale nan fòmasyon ajans lan sou vyolans domestik, ki totalize 30 èdtan.

Si w enterese aplike pou w vin yon volontè oswa yon estajyè, tanpri kontakte nou nan:

 info@alernative-house.org

SEZON
EDE

Èske w se yon sosyete, yon òganizasyon ki baze sou lafwa, yon kominote oswa yon gwoup sivik, oswa yon gwoup lekòl lokal ki enterese fè yon pwojè yon sèl fwa oswa ede pandan sezon fèt nou an chaje?

Si se konsa, tanpri ranpli fòm ki anba a epi nou pral asire w ke nou kontakte ou!

Ede nou fè yon diferans

02:30 PM

Mèsi!

Image by Brett Jordan
Donate
bottom of page