top of page
Woman with purple ribbon.jpeg

हामीलाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्नुहोस्
घरेलु हिंसा

तपाईले वैकल्पिक घरलाई समर्थन गर्न सक्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्।

यदि तपाइँसँग अन्य विचार वा विचारहरू छन् भने, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्!

हाम्रो इच्छा सुची

 • उपहार कार्डहरू

  • बजार टोकरी

  • CVS

  • वालमार्ट

  • लक्ष्य

  • चार्ली कार्डहरू

 • लुगा (नयाँ)

  • सबै आकार र; लिङ्ग

 • कला र शिल्प आपूर्ति

 • विद्यालयका सामाग्रीहरु

 • सफाई आपूर्तिहरू

 • PPE

 • डायपर र पुस्छ

amazon-wishlist.png
Silhouette of parent holding child's hand.jpeg

दान गर्नुहोस् आज

bottom of page